Warunki zwrotów i reklamacji

ZWROTY

Czas na zwrot zakupionego towaru: 14 dni od jego otrzymania.
Koszty wysyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.

Adres do wysyłki zwracanych produktów:

Drogeria Czary Natury
Ul. Skarbka z Gór 116/A3
03-287 Warszawa

O zwrocie możesz nas poinformować mailowo na adres sklep@drogeriaczarynatury.pl lub wysyłając list na adres ul. Skarbka z Gór 116/A3, 03-287 Warszawa. Prosimy o podanie numeru zamówienia, nazwy i ceny zwracanego produktu, daty zakupu, imienia i nazwiska Kupującego oraz numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. Możesz też skorzystać z gotowego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, do którego link znajdziesz poniżej.

Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy znajdziesz w Regulaminie Sklepu § 7. Zwroty i prawo odstąpienia od umowy.

 

REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru masz prawo do jego reklamacji.
Reklamacje prosimy zgłaszać na adres mailowy sklep@drogeriaczarynatury.pl lub pisemnie na adres: ul. Skarbka z Gór 116/A3, 03-287 Warszawa.

W treści reklamacji  prosimy zawrzeć: numer zamówienia, zwięzły opis wady (ewentualne wraz ze zdjęciem wady), datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Na zgłoszoną reklamację odpowiemy w terminie 14 dni od jej otrzymania.
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres sklepu stacjonarnego: ul. Skarbka z Gór 116/A3, 03-287 Warszawa


Możesz pobrać OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY w formie do druku.