Regulamin

Data publikacji: 02 sierpnia 2019 roku.

Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedającego jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
§ 1. Definicje
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu klientowi przez sprzedającego, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.
Dostawca – podmiot, z którym współpracuje sprzedający w zakresie dokonywania dostawy towarów do klienta.
Klient – osoba fizyczna lub firma, która na zasadach określonych w regulaminie, dokonuje zamówienia w sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.drogeriaczarynatury.pl, za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.
Sprzedający – firma Drogeria Czary Natury Magdalena Achcińska.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sprzedającym a klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego.
Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 2. Kontakt ze sprzedającym
Ze sprzedającym można skontaktować się w jeden z następujących sposobów:
przesyłając korespondencję na adres sklepu stacjonarnego (Punkt Obsługi Klienta): Drogeria Czary Natury, ul. Skarbka z Gór 116/A3, 03-287 Warszawa,
przesyłając email na adres: sklep@drogeriaczarynatury.pl,
dzwoniąc pod numer: +48 509 141 402.

§ 3. Wymogi techniczne
W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu i składania w nim zamówień potrzebne są:
urządzenie z dostępem do Internetu,
przeglądarka internetowa oraz pliki cookies,
adres poczty email.
Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

§ 4. Zakupy w sklepie
4.1 Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4.2 Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
4.3 Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za wybrane towary oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
4.4 Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja regulaminu.
4.5 Zamówienie jest składane w momencie kliknięcia na stronie Koszyk przycisku „Zamawiam i płacę”, jest to jednocześnie moment zawarcia umowy sprzedaży na odległość.
4.6 Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez sprzedającego w formie wiadomości e-mail.
4.7 W przypadku zaznaczenia w formularzu opcji wystawienia faktury, klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane. Faktura zostanie wystawiona do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostało zamówienie. Faktura jest dostarczana w formie elektronicznej na adres mailowy podany w formularzu zamówienia i zgodnie z prawem nie jest wymagany na niej podpis wystawiającego.
4.8 Zamówienia są realizowane na terenie Polski.
4.9 Klient może zarejestrować się w Sklepie, czyli założyć w nim konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5. Płatności
5.1 Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami brutto, zawierającymi podatek VAT i podawanymi w złotych polskich. Podane ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.
5.2 Płatność za złożone zamówienie Klient może przekazać Sprzedającemu:
zwykłym przelewem bankowym na numer konta bankowego: 87 2530 0008 2090 1047 8739 0001 (Nest Bank),
przelewem bankowym za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24.pl,
gotówką lub kartą płatniczą w przypadku wyboru dostawy w formie odbioru osobistego.
Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży na odległość.
5.3 Klient może wybrać opcję nieodpłatnego odbioru osobistego zamówienia w sklepie stacjonarnym. Wówczas możliwe jest dokonanie płatności kartą płatniczą lub gotówką na miejscu, przy odbiorze zamówienia. W przypadku odbioru osobistego Klient jest zobowiązany do odbioru paczki w ciągu kolejnych 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku odbioru zamówionego towaru w tym terminie umowa sprzedaży wygasa.

§ 6. Dostawa
6.1 Sprzedający realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.2 Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Klient:
za pośrednictwem firmy kurierskiej, zwanej dalej Dostawcą.
do paczkomatów InPost,
odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym.
6.3 Paczki z zamówieniami są nadawane za pośrednictwem Dostawcy lub do paczkomatów InPost najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto lub w przypadku wyboru odbioru osobistego, przygotowane są w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Dni liczone są od następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty lub dniu złożenia zamówienia. Powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu w okresie świąteczno-urlopowym.
6.4 W przypadku wyboru dostawy w formie paczkomatu InPost, Klient jest zobowiązany podać numer i adres wybranego przez siebie paczkomatu w formularzu zamówienia. W przypadku braku powyższej informacji, Sprzedający wybiera paczkomat tożsamy lub możliwie najbliższy podanemu przez klienta kodowi pocztowemu w formularzu zamówienia.
6.5 W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem paczkomatu, Klient jest zobowiązany odebrać przesyłkę w terminie 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia SMS-em i e-mailem z informacją, że paczka oczekuje na odbiór oraz kodem odbioru potrzebnym do odebrania przesyłki. Po upływie tego terminu Klient może odebrać przesyłkę w najbliższym oddziale InPost przez 11 dni. W przypadku braku odbioru przesyłki z oddziału InPost przesyłka wraca do Sprzedającego.

§ 7. Zwroty i prawo odstąpienia od umowy
7.1 Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta, Klient ma 14 dni kalendarzowych od momentu odebrania przesyłki na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny i zwrot zakupionego towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient powinien wysłać do sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany w niniejszym regulaminie. Klient może też skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.2 Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeśli Klient wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostawy dostępnej w Sklepie.
7.3 Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7.4 W przypadku, gdy Klient odstępuje jedynie częściowo od umowy, tzn. zwraca jedynie część zamówionego towaru, to w tym przypadku Sprzedający zwraca Klientowi płatność jedynie za zakupiony towar – nie zwraca kosztów dostawy.
7.4 W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres sklepu stacjonarnego. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego towaru. Klient może dostarczyć osobiście zwracany towar w godzinach pracy sklepu stacjonarnego.
7.5 Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej .
7.9 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy.
7.10 Zgodnie z przepisami prawa zwrot nie przysługuje w przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty inne niż osoby fizyczne. Zamówienia w których zamawiający wyraża chęć otrzymania faktury podając firmowy NIP, traktowane są jako zamówienia podmiotów innyh niż osoby fizyczne.
§ 8. Reklamacje
8.1 Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad.
8.2 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego.
8.3 Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres: ul. Skarbka z Gór 116/A3, 03-287 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sklep@drogeriaczarynatury.pl.
8.4 Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in.: numer zamówienia, zwięzły opis wady (wraz ze zdjęciem wady), datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
8.5 Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
8.6 Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres sklepu stacjonarnego.

§ 9 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, które zaczynają obowiązywać w dniu ich publikacji. Do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu będą miały zapisy obowiązujące w momencie składania zamówienia przez Klienta.