Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Drogeria Czary Natury Magdalena Achcińska z siedzibą w: ul. Skarbka z Gór 116/A3, 03-287 Warszawa, NIP: 5661839541.

2. Z Administratorem można skontaktować się w jeden z następujących sposobów:
przesyłając korespondencję na adres: Drogeria Czary Natury, ul. Skarbka z Gór 116/A3, 03-287 Warszawa,
przesyłając email na adres: sklep@drogeriaczarynatury.pl,
dzwoniąc pod numer: +48 509 141 402.

3. Administrator strony jest jednocześnie administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w celu:
realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym,
rozpatrywania składanych reklamacji,
obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które mogą być kierowane do sklepu internetowego,
po wyrażeniu dodatkowych zgód, w celu przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta. Przechowywanie danych osobowych ma miejsce na zabezpieczonym serwerze na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powierzone Administratorowi dane osobowe są przetwarzane z zastosowaniem środków organizacyjnych i technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Serwis www.drogeriaczarynatury.pl stosuje bezpieczne, szyfrowane połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach w następujący sposób:
poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone przez Klienta do formularza zamówienia lub formularza rejestracji,
poprzez gromadzenie plików cookies.

6. Dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane, ani udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Sklep, za pośrednictwem strony www.drogeriaczarynatury.pl oraz innych form komunikacji, przetwarza w celu realizacji zamówień następujące dane:
dane kontaktowe, takie jak: nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer
telefonu, numer NIP,
informację na temat płatności i historię płatności,
informację na temat złożonych zamówień,
całą korespondencję na temat danego zamówienia.

8. Klientowi sklepu internetowego przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do poprawienia lub uzupełnienia danych, poprzez kontakt mailowy na adres sklep@drogeriaczarynatury.pl. Jeżeli użytkownik posiada konto w Sklepie może samodzielnie dokonać poprawy, aktualizacji lub uzupełnienia swoich danych. Klient sklepu internetowego ma również prawo otrzymania kopii swoich danych osobowych oraz ich usunięcia, za wyjątkiem następujących sytuacji:
gdy posiada niezakończone postępowanie reklamacyjne,
gdy posiada nieuregulowany dług wobec Administratora,
gdy posiada „otwarte” zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane,
jeśli Administrator zobligowany jest do przechowywania danych użytkownika na
podstawie innych przepisów Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego o
ochronie danych osobowych.
W przypadku, gdyby w wyniku bezprawnych działań, w posiadanie danych użytkownika weszły osoby trzecie, ma on prawo do bycia o tym powiadomionym w ciągu 72 godzin od wycieku danych.

9.W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Osobami mającymi dostęp do danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy sklepu internetowego oraz podmioty, które będą działać na zlecenie sklepu – kurierzy, dostawcy usług i rozwiązań informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, podmioty zapewniające system mailingowy.

11. Dane osobowe Klienta przechowywane są w serwisie dopóki nie zażąda on usunięcia swoich danych osobowych z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Newsletter
Newsletter jest nieodpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedającego wiadomości dotyczące sklepu internetowego, w tym informacje o ofercie, promocjach oraz nowościach. Zapisując się do newslettera Klient przekazuje dane osobowe w postaci imienia i adresu mailowego oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu marketingowym. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient w każdym momencie, bez podania przyczyny, może zrezygnować z usługi newslettera korzystając z linku w wiadomości wysyłanej w ramach usługi lub wysyłając wiadomość mailową do Sprzedającego.

13. Polityka plików cookies.
Sklep internetowy wykorzystuje technologię cookies, w tym narzędzia Google Analytics, w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Klienta. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług sklepu dzięki przechowywaniu preferencji Klienta, analizom statystycznym, poprawianiu wyników wyszukiwania, trafności wyświetlania produktów i kontaktu z Klientami. Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji sklepu może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

15. W serwisie www.drogeriaczarynatury.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.drogeriaczarynatury.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.